Salminen i Harstad og Teknisk Bureau i Tromsø har inngått en kjøpsavtale som vil sikre at
fornøyde Salminen kunder også i framtiden blir ivaretatt på beste måte.

 

Bakgrunnen for salget er Bertel O. Steen sin endring i distribusjonsstrategi for Nord-Norge
hvor de har valgt kun tre aktører som får ansvar for distribusjonen i hele landsdelen.
Daglig Leder i Salminen, Hege Salminen, er svært tilfreds med at det er veldrevne og
tradisjonsrike Teknisk Bureau i Tromsø som overtar. Teknisk Bureau har alle forutsetninger
for å sikre arbeidsplasser gjennom videre vekst og økt aktivitet fremover.
Eier og styreleder i Teknisk Bureau, Oddvar Antonsen, er svært fornøyd med å overta en
solid virksomhet hvor alt er lagt til rette for å drive både lønnsomt og øke markedsandelene
både på salg og verkstedtjenester innenfor personbil, varebil, lastebil og buss.
– Vi er glad for at vi får leie Salminens lokaler, det flotte bilhuset styrker vår posisjon i
regionen vesentlig, sier Oddvar.
– Avtalen gir oss mulighet til å sammen kunne gi våre kunder et enda bedre tilbud. Salminen
har som Teknisk Bureau lang historie og mye og viktig kompetanse innenfor salg av bil og
innenfor servicemarkedet. Dette blir viktig i den videre satsingen vår, sier Anita Jacobsen,
daglig leder i Teknisk Bureau.
Eierne Hege Salminen og William Salminen i Salminen har etter en totalvurdering besluttet å
trekke seg tilbake fra driften etter salget. Både Hege og William er stolte av det som er
bygget opp over 67 år siden firmaet ble startet av deres bestefar Albin Salminen i 1952, og
deretter videre gjennom mange år av deres far Willy Salminen frem til Hege overtok som
daglig leder i 2010. Etter å ha jobbet hardt over lang tid i en spennende og krevende bransje,
ønsker de nå å ta en pause før de starter et nytt kapittel med nye utfordringer. «Vi er trygge
på at Oddvar og Teknisk Bureau forvalter og videreutvikler verdiene som er bygget opp over
tre generasjoner» sier Hege og William. Far og medeier i selskapet Willy Salminen synes det
er vemodig å ikke skulle drive videre, men er glad for at det er en kollega og god venn i
bransjen over mange år som overtar stafettpinnen og har klokketro på at Teknisk Bureau vil
lykkes godt i regionen de neste årene.

FAKTA OM TEKNISK BUREAU
 Teknisk Bureau er en av Nord-Norges eldste og største bilforhandlere og ble etablert
i 1929. Selskapet har hovedsete i Tromsø og er i dag forhandler av Mercedes-Benz,
Peugeot og Kia person- og varebiler, samt Mercedes-Benz lastebiler og busser.
Selskapet tilbyr også alt innen verkstedtjenester, deler og tilbehør, samt karosseri og
lakk gjennom sin eierandel i Bilbyen Skadesenter. Bilbyen Skadesenter har
skadeverksted både i Tromsø, Finnsnes, Alta og Vadsø
 Teknisk Bureau er også representert på Sortland gjennom oppkjøpet av Sigurd
Pedersen i 2018 og på Andslimoen og Finnsnes gjennom oppkjøpet av hhv.
Andslimoen Bil og Abil som nylig ble offentliggjort
 Samlet omsatte Teknisk Bureau, inkl. Sigurd Pedersen, for i underkant av 500
millioner kroner i 2018 og ca. 1.000 nye og brukte biler. Fremtidens Teknisk Bureau
etter de siste oppkjøpene vil omsette for ca 800 millioner kroner og i underkant av
2.000 nye og brukte biler.

FAKTA OM SALMINEN
 Salminen er en av distriktets ledende bilforhandlere og ble etablert i 1952. Selskapet
er etablert i Harstad og er i dag forhandler av Mercedes-Benz, Peugeot og Kia
person- og varebiler. Selskapet tilbyr også alt innen verkstedtjenester, også for
Mercedes-Benz lastebiler og busser.
 Salminen omsatte i 2018 for 120 millioner kroner og solgte 400 nye og brukte biler.

 

For mer informasjon, kontakt:
Eier og styreleder i Teknisk Bureau AS, Oddvar Antonsen, mobil: 909 98 905,
e-post: oddvar.antonsen@tbureau.no
Adm.dir. i Teknisk Bureau AS, Anita Jacobsen, mobil: 957 06 100,
e-post: anita.jacobsen@tbureau.no